USK ZČU Plzeň - kilby (2015-12-07 10:08:29)

Univerzitní sportovní klub ZČU
 

USK byl založen k 1.1.2001 v souladu s požadavky vedení ZČU a potřebami průhledného a efektivního využívání všech sportovních zařízení. Na valné hromadě USK, konané dne 20.3.2001, byly přijaty a schváleny všechny dokumenty potvrzující vznik USK a demokraticky a právoplatně byl zvolen výbor USK. 

Myšlenka založení USK je velmi úzce spjata se vznikem ZČU. Faktem je, že součástí každé univerzity je sportovní klub, který sdružuje sportovní oddíly, a to jak studentské, rekreační, tak i výkonnostní, které reprezentují danou univerzitu. Tímto úkolem byly pověřeny KTS, konkrétně přípravný výbor, který postupně připravoval ve spolupráci s vedením ZČU veškeré záležitosti k založení klubu. 

Hlavní důvodem bylo odtržení TJ Slávie VŠ. Tato jednota byla úzce spjata s vysokými školami v Plzni a podporovala činnost studentských sportovních oddílů. Dnes tomu již tak není. Proto bylo nutné sportovní oddíly působící na ZČU, stávající i nově se tvořící, soustředit pod jednu organizaci a nabídnout jim podmínky ke sportovní činnosti. Druhým důvodem je efektivní využití všech sportovních zařízení, které ZČU vlastní. Jsou to: 3 sportovní haly, 3 posilovny a rekreační objekt Nečtiny.

Jaké výhody nabízí USK sportovním oddílům? Veškeré tzv. materiální a finanční zabezpečení je zakotveno v dohodě, která byla podepsána mezi vedením ZČU a výborem USK. Jedná se o: poskytování tělovýchovných zařízení, poskytnutí dopravy, podpora ubytování sportujících studentů na VŠ kolejích a možnost ubytování v době hlavních prázdnin, poskytovat ubytovací a rekreační zařízení / Nečtiny/. Tréninkové hodiny oddílů USK jsou poskytnuty Univerzitou do výše sjednané částky. Při jejich překročení si již oddíly veškeré další hodiny hradí z vlastních zdrojů. Výše přidělených hodin pro jednotlivé oddíly se řídí vnitřními směrnicemi na základě tzv. Klíčování.


 


Výkonný výbor USK
 Předseda : Pavel Kielberger
 Členové : Martin Červený,  Ladislav ČepičkaRadek Zeman, Ondřej Vodrážka

Ekonoka a sekret. klubu :    Martina Lásková    úř.hodiny    Pondělí 15.00 - 17.00
Kancelář USK - objekt Sportovní haly - KTS č.dv.204       tel. 377631591, mob. 736612340