ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY V PLZNI - basketbal (2009-09-14 12:03:37)


České akademické hry v Plzni

     Na konci akademického roku 2008/2009 jste se v Plzni mohli stát účastníky a diváky Akademických her pořádaných Západočeskou Univerzitou v Plzni. Jedním ze sportů byl také basketbal, kde měla Západočeská Univerzita zastoupení v mužské i ženské části.

 

Umístění
   Družstvo / Univerzita
ŽENY
1.
   VŠE Praha
2.
   UK Praha
3.
   UP Olomouc
4.
   UPa Pardubice
5.
   ZČU Plzeň
6.
 
MUŽI
1.
   VŠB - TU
2.
   VŠE Praha
3.
   TU Liberec
4.
   UTB Zlín
5.
   ZČU Plzeň
6.
   UPa Pardubice