Judo - Zimní semestr 2010 - Milan Mráz (2010-11-14 22:32:32)


V zimním semestru 2010 byly tréninky univerzitního sportovního klubu "JUDO" zahájeny ve čtvrtek 16.9. 2010. Výcvik se koná v malé tělocvičně budovy KTS na Borech každý čtvrtek od 19:00 do 20:30. O státních svátcích a dnech studijního volna se tréninky nekonají.

 

Klub se stal oblíbeným zejména jako doplněk k předmětu KTS/JU nebo jako alternativa k tomuto předmětu v případě, že studentovi nevyhovuje čas, ve kterém je rozvrhován. Výcvik vede je zaměřen nejen na rozvíjení technik juda, ale též obecně na zlepšování fyzické kondice a schopností sebeobrany. Malá skupinka se již tradičně během výcviku věnuje boxu.

 

Při zápisu do tohoto sportovního klubu budou upřednostněni současní studenti ZČU. Klub mohou navštěvovat po zaplacení členského příspěvku 50 Kč, který studenta opravňuje účastnit se všech výcviků až do konce roku 2010 (Poplatek za oba semestry příštího roku 2011 činí 100Kč). Bývalí studenti mají možnost zúčastnit se tréninku v případě, že při výcviku tělocvična nebude plně obsazena současnými studenty, a to po zaplacení členského příspěvku, jenž je dvojnásobný oproti výše zmíněné částce. Spolu se členským příspěvkem je nutné předložit fotografii pasového formátu.