Výše příspěvků pro rok 2011 - Milan Mráz (2011-01-01 23:54:01)


Účast na trénincích JUDO je možná po zaplacení příspěvku a odevzdání fotografie pasového formátu oddílovému vedoucímu.

 

Výše příspěvku je různá pro současné studenty ZČU a bývalé studenty ZČU a zahrnuje dvě části:

 

  • Členský příspěvek  (část odevzdávaná Univerzitnímu sportovnímu klubu ZČU)
  • Oddílový příspěvek (část odevzdávaná přímo pro potřeby hospodaření klubu JUDO)

 

 

Členský příspěvek Oddílový příspěvek
Studenti ZČU 100 Kč 0 Kč
Bývalí studenti ZČU 200 Kč 200 Kč

 

Studenti tedy po zaplacení částky 100 Kč mohou bez omezení navštěvovat všechny tréninky JUDO konané  v roce 2011. Pro bývalé studenty tato čáska činí 400 Kč.

 

Výcvik se koná v malé tělocvičně budovy KTS na Borech každý čtvrtek od 19:00 do 20:30.