Finanční náročnost - tréninky, soutěže - pavel červenka (2016-03-05 17:17:16)


Vybrané příspěvky jsou využívány k úhradě tréninkových prostor v zimním období (1.11. - 31.3).

V letním období (1.4. - 31.10.) trénujeme v Borském parku - pondělí, středa, čtvrtek v době 17.00 - 20.00 hod. - s ohledem na viditelnost. Definitivní rozpis tréninků pro letní období bývá upřesněn koncem března.

Poplatky za účast na turnajích se obvykle vybírají jako "týmové" - tzv. TF (hradíme z vybraných příspěvků) a "hráčské" - tzv. PF (platí si je samotní hráči a pořadatel z nich spolufinancuje nocleh, stravu, ceny apod.)

Cestovné na soutěže si hradí hráči sami.